Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Анкета за специализанти

Анкета за специализанти
(This question is mandatory)
Пол
(This question is mandatory)
Възраст
(This question is mandatory)
Специализант по
(This question is mandatory)
Как оценявате материално-техническата база?
(This question is mandatory)
Как оценявате нивото на практическата работа?
(This question is mandatory)

Как оценявате лекциите и семинарите?

  • Относно разглежданите тематики.
(This question is mandatory)

Как оценявате лекциите и семинарите?

  • Ползата от тях:
(This question is mandatory)
Как оценявате ангажираността на преподавателите?
(This question is mandatory)
Доволен ли сте от специализацията си в Медицински Университет – София?
Какво бихте искали да се подобри?