Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Анкета за работодателите - потребители на кадри на МУ- София

Анкетна карта на работодателите - потребители на кадри на МУ- София
(This question is mandatory)
Какво е Вашето мнение за обучението в  МУ-София?
Професионалната подготовка на завършилите МУ-София, отговаря ли на изискванията на трудовия пазар?
Теоретичната подготовка на завършилите МУСофия, достатъчна ли е за започване на работа във Вашата организация?
Удовлетворява ли Ви нивото на практическа подготовка на постъпилите на работа при Вас служители, завършили МУ-София?
Работещите при Вас служители, които са завършили МУ-София, имат ли отговорно отношение към работата и дисциплинираност?
Достатъчно добро ли е отношението на работещите при Вас възпитаници на МУСофия към пациентите на Вашето здравно заведение?
Достатъчни ли са уменията за работа в екип на завършилите МУ – София?
Притежават ли завършилите МУ-София умения за бърза адаптивност към работа в нова среда?
Проявяват ли завършилите МУ –София креативност, гъвкавост и иновативно мислене по време на работата си?
Нуждаят ли се завършилите МУ-София от допълнително обучение и квалификация, за да могат да работят във Вашето здравно заведение?
Бихте ли препоръчали служители, завършили МУСофия, на други свои колеги или работодатели?
Удовлетворени ли сте от сътрудничеството си с Медицински университет – София?
Препоръки: