Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Анкета за проучване мението на кандидат-студентите

Проучване на мнението на кандидат-студенти за организацията, провеждането на приемния изпит, очаква
(This question is mandatory)
Проучване на  мнението на кандидат-студенти за организацията, провеждането на приемния изпит, очаква.
Удовлетворени ли сте от организацията и обслужването при приема на кандидатстудентските документи?
Получихте ли желаната информация от кандидатстудентския справочник по всички интересуващи Ви въпроси?
В кандидатстудентския справочник намерихте ли информация за критериите за оценяване?
Намерихте ли подробна информация за интересуващата Ви специалност на сайта на МУ- София?
Имахте ли предварителна информация за спецификата на образователните степени?
Очаквате ли да получите в МУ – София професионална подготовка и знания и умения, които да Ви позволят успешна бъдеща реализация на пазара на труда?
Преди кандидатстване по избраната специалност имахте ли достатъчно информация за нея?
Трябва ли да бъде включено изучаването на чужди езици в обучението?
В бъдещото Ви обучение трябва ли да бъдат включени специалисти от практиката?
Очаквате ли след завършването да се реализирате по специалността, която сте избрали?
Имате ли информация какво представлява ECTS /Европейска кредитна трансферна система/
Имате ли информация за възможността за осъществяване на студентска мобилност?
От къде получихте информация за кандидатстването в МУ-София?
Защо избрахте да кандидатствате в МУ-София?
Какво може да бъде подобрено при провеждане на кандидатстудентската кампания?
Други коментари