Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Анкетно проучване относно реализацията на дипломираните студенти МУ-София

Анкетно проучване относно реализацията на дипломираните студенти МУ-София
(This question is mandatory)
През коя година сте завършили обучението си?
(This question is mandatory)
Посочете вашата образователно квалификационна степен.
(This question is mandatory)
Каква е завършената от Вас специалност?
(This question is mandatory)
Работите ли по специалността в настоящия момент?
(This question is mandatory)
През коя година след завършване на висшето си образование постъпихте на работа?
(This question is mandatory)
Считате ли, че обучението в МУ - София Ви е подготвило достатъчно за професионална реализация по специалността?
(This question is mandatory)
Ако имате възможност, бихте ли продължили образованието си в друга или по-висока образователна степен в МУ - София?
(This question is mandatory)
Учите ли в момента /какво/?
(This question is mandatory)
Ако имате желание да продължите образованието си в друго висше учебно заведение към кое сте се насочили?
Посочете причината, ако не сте работили до сега по специалността
(This question is mandatory)
 В кой сектор на здравеопазването работите?
(This question is mandatory)
 Удовлетворени ли сте от професионалната си реализация?
(This question is mandatory)
Препоръчвали ли сте на други да се обучават в МУ-София?
Ако отговорът Ви е „ДА“ посочете препоръчаната от Вас специалност
(This question is mandatory)
Считате ли, че на Вас се гледа с авторитет поради това, че сте възпитаник на Медицински университет – София?